“The Art of Rest
 – พักผ่อนศาสตร์”
 : ศาสตร์แห่งการพักให้ได้พัก (อย่างแท้จริง)
โรงหนังในโรงเรียน
บ้านพักเด็กพะเยา จับมือ รร.เชียงคำวิทยาคม และภาคี เครือข่าย จัดกิจกรรม "โรงหนังในโรงเรียน" สะท้อนปัญหาท้องในวัยเรียน
ทำไมต้องละลายพฤติกรรม
สื่อนอกวิพากษ์ 
คุณภาพการศึกษาที่เหลื่อมล้ำของไทย ต้นเหตุความวุ่นวาย
ทางการเมือง ชี้สงครามชนชั้น เริ่มจากห้องเรียน